Starci

Kornelija Rajnpreht

kORNELIJA RAJNPREHT

kORNELIJA RAJNPREHT

Rodjena 05.01.1943 god. u Zagrebu, pohadjala Osnovnu skolu u Derventi a Gimnaziju u Zagrebu i Subotici. Poslije mature 1962 god. udala se u Derventi, 1963 god. rodila sina Dagoberta, 1965 god. kcer Suzanu. 1970 god. zavrila Pedagosku Akademiju - Likovni Odjel u Sarajevu i zaposlila se kao nastavnica Likovnog Odgoja u Osnovnoj skoli " A. Fetahagic " u Sarajevu.1992 god. seli zajedno sa muzem u Njemacku, a 2001 god. vracaju se u Sarajevo. Trenutno zivi u Splitu, a Ljeti u Gradcu n/m.

Rudolf Reinprecht

RUDOLF REINPRECHT

RUDOLF REINPRECHT

Rodjen 14.01.1934 god. u Koracu, opcina Bosanski Brod, umro 01.11.2010 god. u Gradcu n/m. Pohadjao Osnovnu skolu u Derventi, Gimnaziju u Doboju, a u Sarajevu zavrsio studij Matematike i Fizike.Radio kao Asistent Matematike na Elektrotehnickom fakultetu, zatim kao Docent i Profesor na Poljoprivrednom i Sumarskom Fakultetu. Doktorirao na temi: "Simulacija Procesa stabilizacije Vina i Soka primjenom matematickog Modeliranja". 1992 god. odlazak sa zenom u Njemacku. Od 1993 god. do 1999 god. zaposlen u Dresdner Banci u Frankfurtu, poslije cega ide u Mirovinu. 2001 god. vraca se sa zenom za Sarajevo i Gradac n/m. Umro u Gradcu 01.11.2010 godine, sahranjen na Groblju Rabic u Derventi.

FOTOS