Gordana i Ivan

Gordana Koljensic

Ivan Rajnprecht

IVAN RAJNPREHT

Završio sam osnovnu školu u Derventi a gimnaziju i ETF u Sarajevu, nakon čega sam odmah počeo i raditi , oženio sam se 1979 godine ( Gordana Koljenšić – inače diplomirani pravnik ) i ubrzo u roku od samo dvije godine dobili smo troje divne djece : Ivana 1980 godine , Goran i Igor 1981 godine.