Ivan & Gordana

Ivan Rajnpreht

Ivan Rajnpreht

Ivan Rajnpreht

Zavr io sam osnovnu kolu u Derventi a gimnaziju i ETF u Sarajevu, nakon ega sam odmah po eo i raditi , o enio sam se 1979 godine ( Gordana Koljen i ina e diplomirani pravnik ) i ubrzo u roku od samo dvije godine dobili smo troje divne djece : Ivana 1980 godine , Goran i Igor 1981 godine.

Kontakt

irajnpreht@cebainvest.hr

Gordana Rajnpreht

Gordana Rajnpreht

Gordana Rajnpreht


QR Code

PRAVI EURO


2. GimnazijaBLOG - IV-7...!Dogadjaj / Anegdota

Znate li neku interesantnu pricu, dogadjaj ili anegdotu iz zivota II. Gimnazije..???


Sitemap | Deutsch | Impressum | Kontakt..!