Davor Sucic Sula..!

Davor Sucic Sula..!

Ro en 7.6.1961. godine u Sarajevu. U Sarajevu zavr ava osnovnu i srednju kolu te apsolvira na Medicinskom fakultetu. Gitaru svira od 12 godine, a 1978. godine sa pjeva em i klavijaturistom Neletom Karajli em i flautistom i saxofonistom osniva "Pseudo Blues Band" ija se aktivnost zadr ava na snimanju psihodeli nih kompozicija u ku noj produkciji. Grupa nije imala ivih nastupa niti zvani nih izdanja. 1980. godine priklju enjem bubnjara Zenita ozi a grupa dobiva ime "Pseudo Blues Band Zabranjeno Pu enje".
1980-1981 lanovi grupe odlaze u vojsku, a Sejo Sexon sa gospodinom Elvisom J. Kurtovi em i Seidom Karajli em osniva grupu "E. J. Kurtovich & His Meteors". Poznanstvo s Elvisom datira iz kolskih dana, a zajedno su za Zabranjeno Pu enje napisali hit "Penzioneri" koji je zauzeo prva mjesta lokalnih radio postaja.
Grupa zami ljena kao neobavezno dru enje, dolaskom gitariste Dra ena Ri la (poslije Crvena Jabuka) i Hareta Gavrilovi a (ex Tifa Band) po inje sa koncertima u jesen 1981. i pribavlja status kultne grupe iji uspjeh prema uje onaj njihovih mati nih grupa. Zavr ava se i materijal za prvi album koji su zajedni ki napisali Sejo Sexon i Elvis J. Kurtovi .
Povratkom lanova Zabranjenog Pu enja iz vojske Sejo radi na dva fronta pi u i materijal i za album Zabranjenog Pu enja, a onda po etkom 1982. godine definitivno prelazi u Zabranjeno Pu enje za koje e zajedno s Neletom Karajli em napisati 4 albuma i odsvirati preko 500 koncerata.
Povremeno sura uje u radio show emisijama Top lista Nadrealista, a 1989. producira veliki teatarsko-muzi ki program Top lista Nadrealista - LIVE koji je odsviran u 60 najve ih gradova ex Jugoslavije.


QR Code

PRAVI EURO


2. GimnazijaBLOG - IV-7...!Dogadjaj / Anegdota

Znate li neku interesantnu pricu, dogadjaj ili anegdotu iz zivota II. Gimnazije..???


Sitemap | Deutsch | Impressum | Kontakt..!