Slobodan Bodo Kovacevic..!

Slobodan Bodo Kovacevic..!

Slobodan Bodo Kovacevic, (29. decembar 1946 - 22. mart 2004), je bio jedan od najve ih rock gitarista na ovim prostorima, a karijeru je zapo eo u sarajevskom bendu "Lutalice". Sredinom ezdesetih godina pridru io se "Indexima", u kojima je ve bio Davorin Popovi kao pjeva .
U rodni list upisan je kao Slobodan A. Kova evi , a srednje slovo ozna ava ime njegovog oca Adem. Tokom muzi ke karijere postao je poznatiji po nadimku Bodo.
Diplomirao je arhitekturu u Sarajevu, no pobijedila je ljubav prema muzici kojom se po eo baviti po etkom ezdesetih, najprije kao gitarist grupe Lutalice, a od 1965. u Indexima.
No, ni sklonost prema likovnom izrazu nikada se nije ugasila: Bodo se u slobodno vrijeme bavio slikanjem i akvareli su mu bili najdra a tehnika izra avanja.
Godine 1978. dobio je, zajedno sa ostalim lanovima Indexa, 6-aprilsku nagradu grada Sarajeva, a iste godine i nagradu JRT (Jugoslavenska radio-televizija) za "Modru rijeku", koja je progla ena albumom godine u Jugoslaviji. Godine 2004. nagra en je nagradom Davorin za najboljeg instrumentalistu godine u Bosni i Hercegovini.
Slobodan Bodo Kova evi je prve muzi ke korake po eo kao srednjo kolac na audiciji kod Kornelija Kova a i to kao - pjeva . Tek kad je po eo poha ati asove gitare kod profesora Mila Praljka, otkriven je njegov pravi talent.
Osnovao je grupu Lutalice 1963. godine, koju su jo inili ritam gitarist Slobodan M. Kova evi (kasnije: grupa More), basist Du ko orlija, bubnjar Vojo im i i pjeva ica Gordana Maga (kasnije poznata sarajevska balerina i koreograf). U drugoj postavi Lutalica basist je bio i Fadil Red i , a bubnjeve svirao Miroslav aranovi . Iz tog perioda ostao je zabilje en prvi autorski instrumental Slobodana Kova evi a, kompozicija "Snje ni kristali", koja je u studiju Radio Sarajeva snimljena 16. aprila 1965.
U Indexe je Slobodan Bodo Kova evi pre ao u ljeto 1965. godine i ubrzo u grupu doveo Fadila Red i a iz Lutalica.


QR Code

PRAVI EURO


2. GimnazijaBLOG - IV-7...!Dogadjaj / Anegdota

Znate li neku interesantnu pricu, dogadjaj ili anegdotu iz zivota II. Gimnazije..???


Sitemap | Deutsch | Impressum | Kontakt..!