Jakob Finci..!

Jakob Finci..!

Ro en 1. oktobra 1943. na Rabu. Nakon gimnazije, zavr io je Pravni fakultet u Sarajevu i od 1966. radi kao pravnik - stru njak za me unarodno trgovinsko pravo. 1991.bio je jedan od inicijatora obnove jevrejskog kulturnog, prosvjetnog i humanitarnog dru tva "La Benevolencija" i prvi njegov potpredsjednik. Na du nosti predsjednika ovog dru tva nalazi se od 1993. 1995. izabran je za prvog predsjednika Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine.
Potpredsjenik je asocijacije FONDEKO i lan asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Od septembra 1996. nalazi se na du nosti izvr nog direktora Otvorenog dru tva BiH - Soros fondacije za Bosnu i Hercegovinu. Specijalista je za trgova ko pravo, privatizaciju i organizaciju humanitarnog rada. Odr ao je niz predavanja o ovim temama i sudjelovao na brojnim me unarodnim skupovima i konferencijama.


QR Code

PRAVI EURO


2. GimnazijaBLOG - IV-7...!Dogadjaj / Anegdota

Znate li neku interesantnu pricu, dogadjaj ili anegdotu iz zivota II. Gimnazije..???


Sitemap | Deutsch | Impressum | Kontakt..!